ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A Varga Csempe Kft. tiszteletben tartja az Ön magánéletét. Személyes adatainak kezelése során mindvégig jelentős figyelmet fordítunk magánéletének védelmére és valamennyi üzleti adatának biztonságára. Az adatvédelem és az információbiztonság üzletpolitikánk részét képezi. 

A webáruház a weboldalon a Varga Csempe Kft. 5350 Tiszafüred Húszöles út 183. székhelyű, feldolgozza az Ügyfél által szolgáltatott személyes adatokat az Általános Szerződési Feltételek teljesítéséhez és kiegészítéséhez, az elektronikus megrendelések és szállítmányok feldolgozásához és a szükséges kommunikációhoz a törvény által előírt időtartam alatt. 

Általános rendelkezések

Adatkezelő

Varga Csempe Kft. az Ön adatainak kezeléséért felelős adatkezelő.

Kapcsolattartási adataink a következők:

Varga Csempe Kft. 

Varga Imre

5350 Tiszafüred, Húszöles út 183.

0670/443-0114

vargacsempe@gmail.com

A személyes adatok forrása

1. A Kezelő az Ügyfél beleegyezésével szerzett személyes adatokat feldolgozza, amelyet az e-shopban létrehozott elektronikus megrendelés során kötött szerződésen keresztül gyűjti össze

2. A Kezelő csak az Ügyfél azonosítási és elérhetőségi adatait dolgozza fel, amelyek a szerződés teljesítéséhez szükségesek;

3. A Kezelő a szállítási és számviteli célokra, valamint a szerződő felek közötti szükséges kommunikációra a személyes adatokat feldolgozza a törvény által előírt időtartamra. A személyes adatokat nem teszik közzé, és nem kerülnek át más országokba.

4. Az Ön személyes adatai elsősorban akkor kerülnek más adatkezelőknek átadásra, amikor az egy szerződés teljesítéséhez szükséges, abban az esetben, amikor nekünk vagy a harmadik félnek jogos érdeke fűződik az átadáshoz, vagy ha Ön hozzájárulását adta ahhoz.

Harmadik felek lehetnek a Varga Csempe Kft vállalatcsoporthoz tartozó más vállalatok is. Előfordulhat továbbá, hogy adatokat olyan esetben is átadunk más adatkezelőknek, amikor arra minket törvény által előírt szabályozás vagy végrehajtható közigazgatási vagy bírói végzés kötelez.

Az adatfeldolgozás célja

A Kezelő az Ügyfél személyes adatait az alábbi célokra dolgozza fel:

1. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során a Varga Csempe Kft. a következő adatokat rögzíti a vásárlókról: A vásárló azonosításához szükséges adatokat: a vásárló felhasználói neve, jelszava (egyirányúan elkódolva) és elektronikus levelezési címe. Neve, címe, elérhetőségi telefonszáma. A megrendelt áruk kiszállítása érdekében a Varga Csempe Kft. a következő adatokat bocsátja a szállító, illetve a szállító megbízottja rendelkezésére: megrendelés ideje, átvevő neve (szállítási címből), cég neve (szállítási címből), a teljes szállítási cím, a megrendelés összege, megrendelésszám, megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége.

2. Az Ügyfél és a Kezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő törvények és előírások betartása;

3. A vásárlási szerződés teljesítéséhez személyes adatokra van szükség. A szerződés nem köthető meg személyes adatok nélkül.

A személyes adatok tárolásának időtartama

1. Szerződéses viszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítéséhez a szükséges időtartamig a Kezelő tárolja az adatokat a szerződéses kapcsolat megkötését követő 3 évig;

2. Az adatkezelőnek minden személyes adatot törölnie kell a személyes adatok tárolásához szükséges idő letelte után.

A személyes adatok címzettjei és feldolgozói

Az Ügyfél személyes adatait feldolgozó harmadik felek a Kezelő alvállalkozói. Ezen alvállalkozók szolgáltatásai elengedhetetlenek a Kezelő és az Ügyfél közötti elektronikus megrendelésnek feldolgozására irányuló szerződés sikeres teljesítéséhez.

Amennyiben az Ügyfél csak látogatóként, érdeklődőként nézi meg a weboldalt, abban az esetben semmilyen személyes adat nem kerül begyűjtésre, csupán anonim információk arról, hogy a látogatók mely oldalakat nézik meg, milyen funkciókat használnak, vagy próbálnak meg használni. Az adatok segítséget nyújtanak a Kezelő számára a weboldaluk üzemeltetéséhez.

A Honlap használata során az Ügyfél IP címe, a Honlap látogatásának kezdő és befejező időpontja, a böngésző és operációs rendszer típusa rögzítésre kerül, amelyet a rendszer folyamatosan, automatikusan végez, de ezeket az adatokat csak az adatkezelő láthatja, valamint ezen adatok nincsenek összekapcsolva a felhasználás vagy regisztráció során megadott adatokkal.

A nem regisztrált Ügyfél számítógépét a rendszer úgynevezett cookie-val azonosítja, amely az Ügyfél szokásainak rögzítésére alkalmas, de a személyes adatok kezelésére nem. A weboldal funkciói csak korlátozottan érvényesülnek, illetve nem elérhetők, ha az Ügyfél letiltja a sütik használatát.

A cookie használata elengedhetetlenül szükséges a webshop működéséhez, ezért a vásárlási funkciót az Ügyfél csak úgy tudja használni, ha böngészőjében engedélyezi a sütik fogadását.

A Kezelő alvállalkozói:

  • Webnode AG (webáruház üzemeltetője);
  • Szállító társaság ( Magyar Posta Zrt.)

Az Ügyfél jogai

A rendelettel összhangban az Ügyfél jogai
Az Ügyfél kérésére a Kezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül tájékoztatást ad írásban a Felhasználóra vonatkozó Szolgáltató kezelésében lévő adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, illetve, hogy a Felhasználó adatait kik és milyen célból kapták, vagy kaphatják meg. 

1. A személyes adatokhoz való hozzáférés joga;

2. A személyes adatok helyesbítéséhez való jog;

3. A személyes adatok törlésének joga;

4. A személyes adatok feldolgozásával szembeni kifogás joga;

5. Az adatok hordozhatóságához való jog;

6. A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásának joga írásban:
  Varga Csempe Kft. 5350 Tiszafüred, Húszöles út 183. 

7. A rendelet megsértésének gyanúja esetén panaszt nyújt be a felügyeleti hatósághoz.

Felügyelő hatóságnál történő panasztétel joga:

Ön jogosult panaszt tenni a felügyeletet ellátó hatóságnál. Fellebbezésével a lakóhelye vagy állama tekintetében illetékes, illetve a minket érintően illetékes felügyeleti hatósághoz fordulhat. E hatóság a következő:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Tel.: +36 1 391 -1400

Fax: +36 1 391 -1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

www.naih.hu

A személyes adatok védelme

1. A Kezelő kijelenti, hogy a személyes adatok védelméhez szükséges valamennyi műszaki és szervezeti óvintézkedést megteszi;

2. A Kezelő technikai óvintézkedéseket tett az adattároló területek biztosítására, különösen a számítógéphez való hozzáférést jelszóval való védelmével, víruskereső szoftverrel és a számítógépek rendszeres karbantartásával.

Záró rendelkezések

1. Elektronikus megrendelés elhelyezése a weboldalon. Az Ügyfél megerősíti, hogy tájékoztatást kapott a személyes adatok védelmének valamennyi körülményéről, és teljes mértékben elfogadja azokat;

2. Az Ügyfél elfogadja ezeket a szabályokat a jelölőnégyzet bejelölésével a megrendelési vásárlási űrlapon.

3. A Kezelő bármikor frissítheti ezeket a szabályokat. Új, frissített változat a közzétett honlapon érhető el.

4. Jelen feltételekről írásba foglalt szerződés nem születik, azt a Varga Csempe Kft. nem iktatja. Ez alól kivételt képezhetnek azon ügyfeleink, akikkel a vásárlási tranzakciók zömét nem elektronikus úton bonyolítjuk.


Ezek a szabályok hatályba lépnek. 2019-08-01.